คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ห้องประชุม1 (เซียน ตาน ฮวา)

** จองห้องประชุมที่สำนักงานคณะ