คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ห้องประชุม2 (หูเตี๋ย)

** จองห้องประชุมที่สำนักงานคณะ