รับสมัครค่าย "ครูดีที่ชายแดนใต้"

19 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรม ค่ายครูดีที่ชายแดนใต้ เพื่อให้ความรุ้และเป็นแรงบันดาลใจสำหรับน้องนักเรียนมัธยมปลายที่สนใจจะเป็นครู

สมัครผ่านเว็บไซต์  ----->> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSpu1_0lwszyBruR3ljChlDuywATq7pDormPbp1hBW1TGE1A/viewform