นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

2 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมและการแต่งกาย

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด