ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

20 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกเวลาเรียน (Extra time) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด