ตารางการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกเวลาเรียน Extra time (แอโรบิค)

20 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                   ตารางการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกเวลาเรียน Extra time

                                         กิจกรรมปฏิบัติการฝึกทักษะด้านแอโรบิก

                        ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 5 เมษายน 2561  เวลา 17.00 – 18.00 น.

                                    ณ ลานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

กิจกรรม

วิทยากร

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หมายเหตุ

 

แอโรบิก

อาจารย์ซารีฟะห์ เจ๊ะแว

ประจำเดือนมีนาคม

 

5 มีนาคม 2561

17.00 – 18.00 น.

 

6 มีนาคม 2561

17.00 – 18.00 น.

 

7 มีนาคม 2561

17.00 – 18.00 น.

 

12 มีนาคม 2561

17.00 – 18.00 น.

 

13 มีนาคม 2561

17.00 – 18.00 น.

 

14 มีนาคม 2561

17.00 – 18.00 น.

 

19 มีนาคม 2561

17.00 – 18.00 น.

 

20 มีนาคม 2561

17.00 – 18.00 น.

 

21 มีนาคม 2561

17.00 – 18.00 น.

 

26 มีนาคม 2561

17.00 – 18.00 น.

 

27 มีนาคม 2561

17.00 – 18.00 น.

 

28 มีนาคม 2561

17.00 – 18.00 น.

 

แอโรบิก

อาจารย์ซารีฟะห์ เจ๊ะแว

ประจำเดือนเมษายน

 

2 เมษายน 2561

17.00 – 18.00 น.

 

3 เมษายน 2561

17.00 – 18.00 น.

 

4 เมษายน 2561

17.00 – 18.00 น.

 

5 เมษายน 2561

17.00 – 18.00 น.