ตารางการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกเวลาเรียน (Extra time) (ว่ายน้ำ )

20 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                 ตารางการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกเวลาเรียน (Extra time)

                                               กิจกรรมปฏิบัติการฝึกทักษะด้านว่ายน้ำ

                              ระหว่างวันที่ 7 – 30 มีนาคม 2561 เวลา 06.00 – 07.00 น.

                                        ณ สระว่ายน้ำ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

กิจกรรม

วิทยากร

ชั้นปี

วัน / เดือน / ปี

เวลา

หมายเหตุ

ว่ายน้ำ

อาจารย์คเชษฐ ปุรัษกาญจน์

ปี 1

7 มีนาคม 2561

06.00 – 07.00 น.

 

14 มีนาคม 2561

06.00 – 07.00 น.

 

21 มีนาคม 2561

06.00 – 07.00 น.

 

28 มีนาคม 2561

06.00 – 07.00 น.

 

ว่ายน้ำ

อาจารย์คเชษฐ ปุรัษกาญจน์

ปี 2

8 มีนาคม 2561

06.00 – 07.00 น.

 

15 มีนาคม 2561

06.00 – 07.00 น.

 

22 มีนาคม 2561

06.00 – 07.00 น.

 

29 มีนาคม 2561

06.00 – 07.00 น.

 

ว่ายน้ำ

อาจารย์คเชษฐ ปุรัษกาญจน์

ปี 3

9 มีนาคม 2561

06.00 – 07.00 น.

 

16 มีนาคม 2561

06.00 – 07.00 น.

 

23 มีนาคม 2561

06.00 – 07.00 น.

 

30 มีนาคม 2561

06.00 – 07.00 น.