ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073-299659 Fax : 073-299627

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 40003

Email : edu.tp@yru.ac.th