รวมทีมวิชาการ ร่วมหารือแนวทางพัฒนางานในปี 2566

22 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ เวลา 11.00 น. อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา