กิจกรรมการนิเทศ และกำกับติดตามครูคืนถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 5

6 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และทีมอาจารย์นิเทศก์ในโครงการครูคืนถิ่น ร่วมพบปะพูดคุยกับครูคืนถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศและกำกับติดตามครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 5 บรรจุปี พ.ศ.2563 ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา