กิจกรรมการนิเทศ และกำกับติดตามครูคืนถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2

19 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และทีมอาจารย์นิเทศก์ในโครงการครูคืนถิ่น ร่วมพบปะพูดคุยกับครูคืนถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศและกำกับติดตามครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 5 บรรจุปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก