กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะครุศาสตร์ แนะแนวนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

9 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กันยายน 2565 อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้กับนักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา