กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ENGLISH FOR 21th CENTURY TEACHES

7 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ฟาร่า สุไลมาน ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม ‘English  for 21th century teachers’ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากพี่ซีนัท มะหะหมัด วิทยากรจากเพจ The Londoners มาร่วมมอบความรู้ความสนุกสนาน และพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนังกา อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คลิกดูภาพกิจกรรมyes