ทีมวิชาการร่วมกิจกรรมท่องโลกนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

30 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 กันยายน 2565 อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา และบุคลากรฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยชุดเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามรอยพระยุคลบาทสืบสานศาสตร์พระราชา โดยภายในกิจกรรมมีการประกวดอ่านและการเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงประกอบเพลง รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน จัดขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา