กิจกรรม "ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้"

16 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่มืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครู(รักษ์)ถิ่นโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฮามีด๊ะ มูสอ และ อาจารย์นพรัฐ เสน่ห์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม "ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้" จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพกิจกรรม Click