ครุศาสตร์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

18 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต" ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา