รับรายงานตัวนักศึกษา ค.บ. ประจำปีการศึกษา 2566

23 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ เวลา 08.30 - 12.00 น. อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมรับรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 66 รอบคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566 ณ ลานใต้อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา