กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 'English Camp for Freshmen'

13 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ทัศนคติ และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "English Camp for Freshmen" โดย อาจารย์รุสดี เกษมเดชา และอาจารย์​นา​ซูฮา​ ซี​เด๊ะ วิทยากรร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา