กิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) สำหรับนิสิตในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 61 เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง

29 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

26 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุชุพร บถพิบูลย์ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) สำหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 61 เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเก้าแสน โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่าา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา