อ.ดร.อิสมาแอล สนิ ร่วมเสวนา "ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการสร้างสัมพันธ์ชุมชน"

6 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.อิสมาแอล สนิ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ได้รับเชิญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในหัวข้อ "ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการสร้างสัมพันธ์ชุมชน" ภายใต้โครงการสัมมนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 6 บรรจุปี พ.ศ.2564 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา