ครุศาสตร์ มรภ.ยะลา ร่วมโครงการสัมมนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 6 บรรจุปี พ.ศ.2564

6 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

4 มิถุนายน 2566 
อาจารย์นิเทศก์ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัชชิมา บาเกาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุชุพร บถพิบูลย์ และอาจารย์ ดร.สุภาพร จันทรคีรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 6 บรรจุปี พ.ศ.2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา