กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระดับภูมิภาคของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ระดับภูมิภาคใต้ ประจำปี 2566

15 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระดับภูมิภาคของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ระดับภูมิภาคใต้ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สำนักพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิต และการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานครูในโรงเรียนปลายทางของบัณฑิตครูรัก(ษ์)ถิ่น และเพื่อพัฒนาแนวทางและจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานครูในโรงเรียนปลายทางของบัณฑิตครูรัก(ษ์)ถิ่น