กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะการสื่อสารภาษามลายู

18 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

18 สิงหาคม 2566 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะภาษามลายู จัดกิจกรรม ‘การประกวดแข่งขันทักษะการสื่อสารภาษามลายู’ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 รหัส 64 คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พารีดา หะยีเตะ อาจารย์การ์ตีนี วาโด และอาจารย์ซามียะห์ บาเละ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพกิจกรรม คลิ๊ก