สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ '66 : ก้าวอย่างไรให้ถึงฝัน

31 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 30 มีนาคม 2567
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ '66 : ก้าวอย่างไรให้ถึงฝัน ซึ่งจัดให้กับสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรฯ ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ "ก้าวอย่างไรให้ถึงฝัน" วิทยากรโดย อาจารย์ ดนรอฮีม สุนทร มาลาตี ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา , กิจกรรม "รักษ์เต้านม" โดยชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , และกิจกรรมมอบเหรียญพลังครูพลังแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา