ประกาศรายชื่อห้องสอบภาษาอังกฤษโครงการครูคืนถิ่น

28 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อห้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

-พร้อมกันที่ห้องสอบ เวลา 13.00

-ใช้ดินสอ 2B

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด