ขอแสดงความยินดี กับ มรภ.ยะลา ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูโครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น ทั้ง 2 สาขาวิชา

11 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

     ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้เป็นสถาบันผลิตครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 2 สาขา คือ สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาที่ได้รับทุนจะเรียนฟรี มีค่าใช้จ่ายให้ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับบรรจุข้าราชการครู

 

    เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่สาขาการศึกษาปฐมวัยได้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้เป็นสถาบันผลิตครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564