การอบรมปฏิบัติโครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัด และศักยภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

11 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

     เมื่อวันที่ 8-9 ส.ค 63 ที่ผ่านมา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดการอบรมปฏิบัติ โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัด และศักยภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดนวัตกรรมการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครูปฐมวัย ตามรอยพระยุคลบาท สืบสานศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการพัฒนาพหุปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย ในยุควิถีชีวิตใหม่ ด้วยการปฏิบัติที่ดีงามตามรอยพระยุคลบาท สืบสานศาสตร์พระราชา โดยมีครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ 3 จชต.เข้าร่วม ณ ห้องประชุมประชุมกานเฉ่า และห้องติงเซียง อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 มุ่งเน้นพัฒนาพหุปัญญา ให้กับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งคอนเซ็ปต์ในปี 2563 เป็นการพัฒนาพหุปัญญา ตามรอยพระยุคลบาท สืบสานศาสตร์พระราชา บวกกับการผลิตสื่อยุควิถีใหม่

     ทั้งนี้ การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การส่งเสริมนวัตกรรมการสอนเพื่อเสริมสร้างพหุปัญญา ด้วยการปฏิบัติที่ดีงาม ตามรอยพระยุคลบาท มุ่งเน้นให้ครูปฐมวัยใช้การสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งพัฒนาปัญญาต่างๆ พร้อมกับการอบรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอนยุควิถีใหม่ เช่น การทำเฟสชิลแบบต่างๆ การทำชุดครูน่ารู้ การทำฉากมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูปฐมวัยต้องเรียนรู้ในยุควิถีใหม่

 

 

 

#หลักสูตรปฐมวัย ม.ราชภัฏยะลา

#สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT