มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัรครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 จำนวน 46 อัตรา

14 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัรครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 จำนวน 46 อัตรา ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-16 ตุลาคม 2563

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด