คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ

27 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2236-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นางสาวนาซีฮะห์ ลาเตะ

2234-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นายเสรี 2.นายวันสุไลมาน 3.นายริฎวาน 4.นายบุสตามัน เปลี่ยนชื่อ

1937-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายมาฮามะ 2.นายมูฮามัดตอยูดีน 3.นายมูฟีด 

1694-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายนิมาลีกี 2.นายนิอาลี 

1693-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นายเสรี 2.นายวันสุไลมาน 3.นายริฎวาน 4.นายบุสตามัน

1517-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นายมงคล 2.นายมะนาพี 3.นางสาวตอเหเราะ 4.นางสาวนูรียะห์ เปลี่ยนชื่อ

1338-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายอับดุลฮาเร็ม ยูโซ๊ะ

1041-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายรีซูวัณ 2.นายอับดุลรอห์มัน 3.นายมาหะมะบาคอรี 4.นายริฟอรรถ

829-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นายมงคล 2.นายมะนาพี 3.นางสาวตอเหเราะ 4.นางสาวนูรียะห์

828-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายสุเชาว์ 2.นายนูรมาน 3.นายมาหะมะซาตา 4.นางตัสนีม 5.นางบัรนัน 

368-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายวุฒินันท์ 2.นายประสิทธิ์ 3.นางสาวอิบตีซาม