โครงการ "English & Technology Camp 2021"

16 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

“English & Technology Camp 2021”

วันที่ 2-3 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี