ถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 59 เนื่องในโอกาสจบการศึกษา

27 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมอาจารย์