กิจกรรมจิตสาธารณะ ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเเละเทคโนโลยีการศึกษาชั้นปีที่ 1 เเละ ชั้นปีที่ 2

21 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเเละเทคโนโลยีการศึกษาชั้นปีที่ 1 เเละ ชั้นปีที่2 ร่วมกันจัดบอร์ดเเละทำความสะอาดห้องสาขาเพื่อให้ห้องสาขาสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
โดยมี นายอีรฟัน สะมะแอ รองประธานฝ่ายบริหารนักศึกษา(สาขา) เป็นเฮดหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
1.เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ปี1 กับ ปี2 ได้ร่วมทำงานด้วยกัน
2.เพื่อทำให้ห้องสาขาภาษาอังกฤษเเละเทคโนโลยีการศึกษาดูดีขึ้น
กิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาทั้ง2ชั้นปี
Thank you. ❤❤