รายชื่อนักศึกษาผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2564

14 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา
ประกาศไปยังนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาทุกชั้นปี ให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งออนไลน์เพื่อเลือกประธานสาขาคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 มีนาคมนี้ เวลา 8.00-22.00น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ในระบบ Google form ซึ่งจะแนบลิ้งค์ไว้เร็วๆนี้
ขอบคุณครับ/ค่ะ