คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมงานกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

10 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมอาจารย์

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมงานกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ลานกล้วยไม้ คณะ​ครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์​ 2564