นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษจิตอาสางานกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ (บุคลากร) มรย.

27 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับมอบหมายโดยคณะครุศาสตร์ ให้บันทึกภาพวิดีทัศน์ในการแข่งขันกีฬาบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จันทน์กะพ้อ(บุคคลากร) เกมส์ ครั้งที่ 6 ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา