การอบรมการสอนภาษาอังกฤษ

6 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมอาจารย์

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดการอบรมการสอนภาษาอังกฤษ โดยมี Mr.Bakin  Evgeny เป็นวิทยากร มาจากสถาบันด้านการอบรมด้านภาษาอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีประสบการณ์สอนภาษาในหลายๆประเทศ