ติดต่อเรา

สาขาวิชาอิสลามศึกษา

คณะครุศาสตร

 

ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299699 ต่อ 42400 หรือ 
โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

Bachelor of Arts Program in Islamic studies

Faculty of Education

Ratchapat Yala University