ห้องสตูดิโอ (Studio Room)

12 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก

เป็นห้องสำหรับใช้ในการปฏิบัติถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ