วันที่ 8 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.อิสมาแอ สนิ ประธานหลักสูตรอิสลามศึกษา (ศศ.บ) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัด เนสะและ ลงพื้นจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มัสยิดบ้านเหนือ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

21 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร (Activities' News)

ในวันที่ 8  มีนาคม  2566  อาจารย์ ดร.อิสมาแอ สนิ ประธานหลักสูตรอิสลามศึกษา (ศศ.บ) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัด  เนสะและ เข้าปรึกษาหารือกับ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา รวมถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ มัสยิดบ้านเหนือ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา