วันที่ 13-14 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.อิสมาแอ สนิ ประธานหลักสูตรอิสลามศึกษา (ศศ.บ) ลงพื้นจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ จังหวัดสตูล

21 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร (Activities' News)

วันที่ 13-14 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.อิสมาแอ สนิ ประธานหลักสูตรอิสลามศึกษา (ศศ.บ) ได้ลงพื้นจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล และโรงเรียนดารุลอูลูม  จังหวัดสตูล