บุคลากร

ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0822642402 ()

อีเมล์ : [email protected]


ดร.อับดุลรอแม สุหลง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0892933671 ()

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.อุไรรัตนื ยามาเร็ง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0819595681 ()

อีเมล์ : [email protected]ru.ac.th


ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0816919186 ()

อีเมล์ : [email protected]


ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0843956735 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซาแลคอ กาเดาะ
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]