ปีการศึกษา 2560

21 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ : อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม  สุหลง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

706096001

นางสาวลูไฮดา  ลาอะ

706096002

นางสาวฟาตีมะห์  เปาะเลาะ

706096003

นางสาวสาปีเยาะ  มอมง

706096004

นางสาวนุสรียะห์  ดีมูเล๊ะ

706096005

นางสาวรอดียะห์  สานิง

706096006

นายฮาซัน  และนิตันหยง

706096007

นางสาวกามีลา  ลาเต๊ะ

706096008

นายมูหัมมัดตอเฮร  บูบากา

706096009

นายซูไฮรี  เจ๊ะเล๊าะ

7060960010

นายอับดุลรอพา  ยานยา

 

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ แบบ ก : อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม  สุหลง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

706097001

นายสับหรี  อาแด

 

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ : อาจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา

 

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

736096001

นางสาวฟรีดาว  เจ๊ะวามิง

736096002

นางสาวซูกายนะห์  มาแห

736096003

นางสาวซารีป๊ะ  บินอูเซ็ง

736096004

นายซัยนัน  โดยหะ

736096005

นางมูหำหมัดนัสรี  ลาแป

736096006

นางสาวตอฮีเร๊าะ  ยูโซะ

736096007

นางสาวลีมะห์  มูฮ์ญิดดีน

736096008

นายมะรอบี  เจ๊ะเฮง

736096009

นางสาวอาสวานี  ยายอ

736096010

นางสาวซูไฮลา  เจะเก็ง

736096011

นางสาวฮัมดียะห์  กอและ

736096012

นางสาววิภาดา  เด็นมะโสะ

706096013

นายอภิสิทธิ์  เละแม็ง