รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

25 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพื่มเติม ติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-7329-9644

 ประกาศรับสมัครฯ.pdf

 ใบสมัครเข้าศึกษา.pdf