--คำสั่งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์--

15 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564

2539/2564 นายอิบรอฮิม หะยีสะมะแอ

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564

2358/2564 1.นายอาบีดีน 2.นายฟาเดล์

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

748/2564 นายอัซมาน เดอะ

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564

367/2564 1.นายธีรวัฒน์ มูเก็ม

วันเสาร์ ที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 และวันพุธที่ 13 มกราคม 2564

7156/2563 1.นางสาวอาอีเซ๊าะ 2.นางสาวนูรีฮัล 3.นางสาวสุไบดะห์ 4.นางสาวกามีละห์ 5.นางสาวอาฟีฟะฮ์ 6.นายเญาฮารีย์ 7.นายมูฮำหมัดเซากี 8.นางสาวคอลีเยาะ 9.นางสาวอาบิร

วันพฤหัสบดี ที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

6948-2563 1.นายมูฮัมหมัดฟัรกีย์ 2.นางสาวซาฮีดะห์ 3.นางสาวอาดีละห์ 4.นางสาวสุไฮนี 5.นายยุสรอน 6.นายอับดุลมันนาน 7.นางสาวนัจวา

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 

6326/2563 1.อาดีละห์ ลือแบราเห็ง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563

3499-2563 1.ซูกายนะห์-มาแห 2.มะรอบี-เจ๊ะเฮง 3.มาหมัดรูสลัน-สลิมิง 

วันพฤหัสบดี ที่ 25-26 มิถุนายน 2563

3104-2563 1.ฟีรดาว 2.มูฮำหมัดนัสรี 3.นูรียะห์ 4.นูรอาตีฟา 5.บัลยาน

วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563

1889-2563 1.คอเล็บ-มามุ 2.มัสตะห์-มาฮามะ

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

7987-2562 1.นางสาวอีมาน-อูมา

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

7172-2562 1.นายอับดุลอาซิ-เด็ง 2.นายต่วนสุไลมาน -กูจิ 3.นางสาวซูกายนะห์-มาแห 4.นางสาวสาปีเยาะ-มอมง

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

6886-2562 1.นางสาวซารีป๊ะ-บินอูเซ็ง