--คำสั่งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์--

20 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564

2357-64 1.นายอับดุลอาซิ 2.นายยุสรอน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564

2238-64 1.นายคอเล็บ 2.นายมะรอบี 3.นายมูหำหมัดนัสรี

วันศุกร์ ที่ 8 และ วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564

7167-63 1.นายมูหามะไซฟูดีน 2.นายต่วนสุไลมาน 3.นางสาวฟีรดาว 4.นางสาวนูรียะห์ 5.นางสาวอาดีละห์

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563

6603-63 1.นางสาวมัสตะห์ มาฮามะ 2.นางสาวนูรอาตีฟา 3.นายบัลยาน

วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563

4799-63 นายซุนกิบพลี คะแน

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563

2591-63 1.ซารีป๊ะ 2.ซัยนัน 3.อีมาน

วัพุธ ที่ 29 เมษายน 2563

2228-63 1.นส.ซารีนา อาแว 2.นายอับดุลฮากีม เจะดาโซ 3.นส.สูไรนา สาและ

วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562

7659-62 นส.รอดีย๊ะ สานิง