เริ่มละหมาดญุมอัตหลัง COVID19

14 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานมัสยิด มรย.

มัสยิด มรย. ได้เริ่มจัดละหมาดญุมอัตเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2563 หลังจากหยุดจัดเนื่องจากเหตุการณ์โควิด 19 การจัดละหมาดญุมอัตโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด