ปีการศึกษา 2563

24 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับที่

 

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

 
 

1

736396001

นางสาวซอลีฮะ มอสาเเม

 

2

736396002

นายเปาซี อิจิ

 

3

736396003

นางสาวรอกัยญะ วามะ

 

4

736396004

นายโซฟียัน ยาการียา

 

5

736396005

นางสาวมาซีเตาะ มะมิง

 

6

736396006

นายบุรฮัน หะยีมะเละ

 

7

736396007

นายมูหามัดซัยฟู เจ๊ะเฮ็ง

 

8

736396008

นางสาวอัสมะห์ เวาะแม็ง

 

9

736396009

นางสาวฮุสนา วาเด็ง

 

10

736396010

นายมูฮัมหมัดยูโซ้ะ ซง

 

11

736396011

นายวิลดาน กาซา

 

12

736396012

นายอีลียีช เจะและ

 

13

736396013

นายมูบีน  สารีซา

 

14

736396014

นายอิบรอเฮ็ม ยุตะเด็ง

 

15

736396015

นายนัสรูดิน วาเด็ง

 

16

736396016

นางสาวตัสนีม ยีเลาะ

 

17

736396017

นายอับดุลการีม สาแม

 

18

736396018

นายซูกิมัน มามะ

 

19

736396019

นายฟะห์มี ปูลา

 

20

736396020

นายอัยมาน เจะมูดอ

 

21

736396021

นายแวดาห์รี เปาะแว

 

22

736396022

นายอิสมาแอ วาเตง

 

23

736396023

นางสาวตั๊กวา  บูงอตาหยง

 

24

736396024

นายอาหามะ สาและ

 

25

736396025

นายเฟาซาน  สง่าบ้านโคก

 

26

736396026

นายอาลาวี เจ๊ะโซ๊ะ

 

27

736396027

นายอาดุล มะหะมิด

 

28

736396028

นางสาวรุสนา หะยีอาแว