งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

9 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ดังนี้

1.นางสาวอาฟีฟะฮ์ แวดอเล๊าะ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับวันกิยามะฮฺ รายวิชาอัลอะกีดะฮฺ โดยใช้สื่อวิดิทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2.นายเญาฮารีย์ มือโต เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อยูทูบ รายวิชาอัตตารีค สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1

3.นายมูฮำหมัดเซากี นาแว เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (AR) วิชาอัลฟิกฮฺ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน