กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พัฒนาครูต้นแบบด้านการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดยะลา โครงการบริการวิชาการ

12 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พัฒนาครูต้นแบบด้านการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนตาดีการาวฎอตุลยันนะห์ บ้านเฆาะ โดยมีประธานในพิธีเปิด นายอิรฟาน ดอเลาะ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู พร้อมด้วยนายเปาซี หะมะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และร่วมเวทีการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พัฒนาครูต้นแบบด้านการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดยะลา