กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสังคม

22 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)  ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ตาดีกาเราฎอตุล ญันนะฮฺ บ้านเฆาะ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา